Niš: Ministarstvo narušilo dostojanstvo osoba sa invaliditetom

U Nišu je 6. septembra 2019. godine Mnistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo u sali Skupštine Grada Niša javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije u prostoru koji nije dostupan za osobe sa invaliditetom koje koriste kolica za kretanje, saopštio je niški Odbor za ljudska prava.

Iako je Odbor za ljudska prava Niš nakon prijema poziva za Javnu raspravu preko službi Skupštine grada ukazao Ministarstvu na ovaj propust, prostor za organizaciju javne rasprave nije promenjen.

Odbor za ljudska prava Niš  upozorava da je u ovom slučaju, postupajući suprotno odredbama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i  Zakona o zabrani diskriminacije zbog kojeg je i organizovana ova javna rasprava, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, osim što je neposredno diskriminisalo osobe koje koriste kolica za kretanje, povrede pravnih normi i načela jednakosti, grubo narušilo dostojanstvo osoba sa invaliditetom koja se kreću kolicima.