NKD: Desnica ulazi u parlamente bez glasova

Organizovanim preletanjem odbornika i većnika širom Srbije, ekstremno-desničarska stranka „Srpska desnica“ ušla je u lokalne parlamente, čak i lokalne vlasti, bez jednog jedinog glasa na izborima, navodi se u saopštenju Nacionalne koalcije za decentralizaciju.

Besmisao postojećeg izbornog sistema, u kojem glasači ne znaju zapravo za koga glasaju jer svoj glas poveravaju strankama, pretvorio se u sistem trgovine mandatima na lokalnom nivou.

U okviru inicijative „Ko je na vlasti“, CRTA je od 2016. godine do 2019. godine registrovala da je 657 odbornika i odbornica promenilo stranku u 107 gradova i opština, najčešće u pravcu prelaska u vladajuće stranke. Konačna brojka je daleko veća, ali je svakako reč o značajnom procentu odbornika u Srbiji (ukupno 9.130), koji su praktično oteli glasove date njihovim partijama i listama, i preneli ih drugoj stranci.

Prema našim procenama, oko 250.000 glasova glasača sa prošlih lokalnih izbora oteto je preletanjem i političkom trgovinom partija, suprotno izraženoj volji glasača na izborima. Nije nam poznato da je pokrenuta bilo kakva istraga u vezi sa mogućom trgovinom uticajem, koja je u Srbiji krivično delo.

Po statistikama inicijative „Ko je na vlasti“, iz opozicije u vlast je preletelo 28% preletača, a dodatnih 35,3% preletača je prešlo iz jedne u drugu stranku na vlasti, kao što je slučaj i sa kreiranjem nove stranke na vlasti – „Srpske desnice“.

Poseban problem u slučajevima preletanja u „Srpsku desnicu“ jeste to što vlast očigledno orkestrira stvaranje nove ekstremističke stranke, koja javno promoviše nasilje, mržnju i „tvrdu ruku države“ koja mora biti „oštrija“ prema neistomišljenicima i protivnicima vlasti.

Do sada je zabeležen ulazak „Srpske desnice“ u lokalne samouprave najviše na jugu Srbije.

Prvi slučaj ulaska ove stranke u lokalnu vlast zabeležen je jula ove godine u Vranju, a poslednji prvih dana novembra u gradskoj opštini Palilula u Nišu. Postoje indicije i da se sistem partijskog zapošljavanja u javnim institucijama koristi za „motivisanje“ ljudi da pređu u „Srpsku desnicu“, kao i mogućnost „direktnijeg kontakta sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, mnogo lakše nego kroz SNS strukture“.

Promena izbornog sistema u pravcu personalizacije izabranih odbornika i poslanika jedini je izlaz iz ove situacije u kojoj su političke partije zarobile politiku i institucije i gde glasači nemaju nikakav uticaj na to koga njihov glas dovodi na mesto odlučivanja.

Aktuelni način biranja predstavnika građana doveden je do apsurda, jer glasačima niko ne garantuje da njihov glas neće u fotelje dovesti ekstremističku opciju, koja ne samo da se kosi sa njihovom voljom, već je i zloupotrebljava. Postavlja se pitanje da li se ovim postupcima krši i član 2 Ustava Srbije koji jasno kaže da:

„Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana.“