Nova akreditovana obuka za zdravstvene radnike Centra za podršku ženama

 

Objavljeno: 2. juna 2023. godine

Centar za podršku ženama je uz saradnju sa Savezom zdravstvenih radnika Vojvodine, kod Zdravstvenog saveta Srbije, dobio akreditaciju programa „Uloga zdravstvenih radnika u podršci žrtava seksualnog nasilja” pod brojem Odluke 153-02-00118/2023-01 dana 22.05.2023.godine i nosi 6 bodova za testirane i po 12 bodova za autore.

Ciljna grupa su lekari, posebno specijalisti ginekologije i akušerstva kao  i medicinske sestre koje stupaju u kontakt sa ženama potencijalnim žrtvama nasilja. Maksimalan broj slušalaca programa je 30 ljudi u trajanju od 9 sati.

Na teritoriji AP Vojvodine od 2016. godine funkcioniše usluga Centra za žrtve seksualnog nasilja u okviru zdravstvenih ustanova – u opštim bolnicama u Zrenjaninu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici i na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCV u Novom Sadu, a cilj je adekvatno zbrinjavanje i podrška ženama koje su preživele seksualno nasilje.

Prvi planirani datum održavanja obuke  je 14.09.2023. godine u Novom Sadu.

Više o predavačima/cama i ciljevima obuke pogledajte OVDE.