Nove forme inkluzije kroz sport

Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) imlementira projekat “(Re) Play for Inclusion” u saradnji sa organizacijama i sportskim klubovima i udruženjima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske i Makedonije.

Projekat će okupiti omladinske radnike i mlade iz Programskih i Partnerskih država da istraže sport i igre kao metode u omladinskom radu i razviju nove forme rada za inkluziju kroz sport. Omladinski radnici i mladi će biti edukovani kako da koriste sport i igre kao metode u radu promovišući evropske vrednosti kao što su tolerancija, inkluzija, solidarnost, poštovanje i sl.; nakon toga će raditi na lokalnom nivou u svojim zajednicama i organizovati kampanju o inkluziji mladih iz ranjivih grupa, fokusirajući se na mlade sa invaliditetom i mlade u riziku kroz organizovanje različitih sportskih događaja.

KOM 018 implementira projekat u saradnji sa “New Vision” from Tirana  iz Tirane – Albanija, “Crveni Križ Novo Sarajevo” iz Sarajeva – Bosna i Hercegovina, Plivački klub “SPID” iz Sarajeva – Bosna i Hercegovina, “International Development Alliance Network” iz Sofije – Bugarska, “Bulgarian Sport Development Association” iz Sofije – Bugarska, Udruga “Impress” iz Daruvara – Hrvatska, “Eurotender Association” iz Segeda – Mađarska, “Savet za prevenciju maloletniče delinkvencije” iz Kavadaraca – Makedonija, Kick-box sport klub “Budo” Kavadaraca – Makedonija and Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom “Nais” iz Niša – Srbija.

Projekat se implementira u periodu 01.11.2018 do 31.10.2019, a sufinansiran je od strane Erazmus + programa Evropske Unije.