Novi Pazar: Sve učestaliji napadi na OCD i novinare

Novopazarske organizacije civilnog društva, novinari i medij najoštrije osuđuju napade i uvrede, kao i poruke mržnje od strane političara i njihovih stranačkih aktivista na dugogodišnje predstavnike nevladinih organizacija i predvodnike neformalnih grupa građana, koji se učestalo sešavaju u poslednje vreme. Najoštrije osuđujemo verbalne napade i fizičke nasrtaje na pojedine novinare i novinarske ekipe iz Novog Pazara, kao i diskrimanaciju pojedinih medija kojima je uskraćeno pravo da informišu javnost.
Društvo u kom živimo može da napreduje samo ako se poštuju ustavne vrednosti na kojima se ono zasniva i ako se ono gradi na vladavini prava, kao i poštovanju ljudskih i manjinskih prava za svaku osobu koja živi u Novom Pazaru.
Napadi, mržnja i vređanje apsolutno su neprihvatljivi. Iznešeni stav u demokratskom društvu, korišćenje Ustavom zagarantovanih prava, ne može i ne sme biti povod za javni progon ili medijski linč bilo koje vrste.
Ovakav postupak političara i njihovih servisera u suprotnosti je sa demokratskom praksom i za svaku je osudu činjenica da političari sa dugigidišnjim iskustvom iz ovog grada, umesto da brinu o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i o javnom informisanju građana u gradu, aktivno rade na urušavanju građanskog aktivizma i zastraživanju nevladinih organizacija i pojedinaca.
Pojedini politički predstavnici svoju nervozu i strah od odgovornosti za pandemiju i širenje pandemije, iskaljuju neprimerenim ponašanjem, napadima, omalovažavanjima, uvredama ili drugim oblicima onemogućavanja rada nevladinih organizacija i medija u obavljanju svojih dužnosti, kao i kontinuiranim pokušajima u gušenju svakog vida građanskog aktivizma. Bez slobode informisanja, pluralizma, slobode izražavanja, slobode okupljanja, slobode mišljenja i razmene mišljenja različitih aktera/ki, teško je zamisliti demokratsko, evropsko i slobodno društvo. Odanost pomenutim vrednostima nalaže sasvim drugačije ponašanje da se na delu pokažu u odbrani vrednosti – pravne države, nenasilja, tolerancije i punog poštovanja ljudskih i manjinskih prava i sloboda.
Nevladine organizacije i mediji će i dalje nastaviti da rade u skladu sa misijom i vizijom civilnog društva u borbi za demokratski i slobodan ambijent bez obzira na nepodnošljive uslove i zagađen javni prostor.