Novi rok za stipendiju „Žarana Papić”

Objavljeno: 29. septembra 2023. godine

Rekonstrukcija ženski fond dodeljuje stipendije „Žarana Papić”  prvenstveno aktivistkinjama feminističkog pokreta (ali ne samo njima) za rodne/ženske ili mirovne studije, kao i za druge korisne programe povezane sa društvenim delovanjem aktivistkinja i društvenom dobrobiti. Prednost u jesenjoj rundi podrške imaju aplikantkinje koje se prijavljuju za Master studije roda na Fakultetu političkih nauka, dok se stipendije za ostale programe dodeljuju u skladu sa mogućnostima.

Rok za podnošenje prijava je 29.09. a potrebno je poslati CV i popunjen prijavni formular na imejl adresu:  office@rwfund.org

Više informacija i prijavni formular možete naći OVDE.