Novo stručno uputstvo za formiranje odeljenja: Građansko vaspitanje i verska nastava – podjednako nevažni?

6. jul 2020. godine – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu, koje je dostavljeno osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji.

U Stručnom uputstvu, u delu koji se odnosi na formiranja grupa za izborne predmete i programe, stoji sledeće: „Grupe za izborne predmete/izborne programe i slobodne nastavne aktivnosti se formiraju tako što se ukupan broj učenika koji su se izjasnili za određeni izborni predmet/izborni program i slobodnu nastavnu aktivnost podeli sa 30 i ukoliko količnik nije ceo broj, zaokruži na prvi veći ceo broj. Broj tako formiranih grupa ne može biti veći od broja odeljenja. Škola pribavlja saglasnost za formiranje većeg broja grupa od broja odeljenja po istoj proceduri i u istim rokovima kao kada je reč o formiranju odeljenja. Izuzetno broj grupa može biti veći od broja odeljenja uz saglasnost Sektora za osnovno i predškolsko obrazovanje i vaspitanje.“

Dalje se navodi da „Ako nastavnim planom i programom, odnosno planom i programom nastave i učenja za izborni predmet nije predviđena podela odeljenja na grupe, grupe se formiraju u skladu sa rezultatima ankete na nivou razreda i broj grupa se određuje tako što se ukupan broj učenika koji se izjasnio za određeni izborni predmet/izborni program podeli sa 30 i ako količnik nije ceo broj, zaokruži na prvi veći broj. Izuzetno, broj grupa može biti veći od propisanog, uz saglasnost Sektora za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih.

Dakle, prema novom upustvu, grupe za izborne programe moraće da imaju 30 učenika. Grupe će se formirati na nivou razreda, a ne odeljenja kao što je ranije bilo pravilo. Ovakva praksa dovela bi do značajnog smanjenja broja grupa za građansko vaspitanje i versku nastavu, dok bi povećan broj učenika u grupama otežao izvođenje nastave.  Ovakvim rešenjem ugroženi su nastavnici građanskog vaspitanja i veroučitelji, al i svi drugi nastavnici izbornih programa, kojima preti opasnost da ostanu bez posla, usled smanjenog broja grupa.

Takođe, ovo uputstvo bilo bi gotovo neizvodljivo primeniti u praksi u pogledu razumnog raspoređivanja časova, jer bi izborni programi morali da se uklope u rasporede časova učenika iz različitih odeljenja u isto vreme.

Više nastavnika građanskog vaspitanja se obratilo Građanskim inicjativama sa strahom da će primena Stručnog upustva dovesti do smanjenja fonda časova  i pojave tehnooških viškova.

Do ove školske godine važilo je pravilo da grupe za građansko vaspitanje ne mogu da imaju manje od 15 ili više od 30 đaka, što smatramo dobrim rešenjem, dok razlozi za uvođenje izmena i novog načina formiranja odeljenja nisu jasni. Građanske inicijative smatraju da bi ovakav korak naneo štetu izbornim predmetima i budućnosti građanskog vaspitanja u školskom sistemu.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više