NUNS zapošljava!

Objavljeno: 10. novembra 2023. godine

Ako ste pravnik/ca sa radnim iskustvom i ekspertizom u oblasti medijskog prava, a želite da se usavršavate u dinamičnom timu – NUNS traži baš vas.

Radne obaveze:

 

 • Prikupljanje podataka o napadima i pritiscima na novinare, unošenje i ažiriranje baze napada na novinare
 • Izrada godišnjih izveštaja u vezi sa napadima na novinare i slobodu medija
 • Organizacija i učešće na sastancima sa različitim zainteresovanim stranama i donosiocima odluka
 • Pisano obraćanje domaćim i stranim donosiocima odluka
 • Komunikacija sa advokatskom kancelarijom sa kojom sarađujemo u slučajevima zastupanja na sudu i pravnog savetovanja
 • Uredno vođenje evidencija o pruženim pravnim savetima
 • Učestvovanje u sprovođenju zagovaračkih aktivnosti NUNS – a
 • Saradnja sa članovima/cama NUNS – a i organima NUNS – a
 • Učešće u planiranju i sprovođenju aktivnosti koje NUNS realizuje u koalicijama, mrežama i partnerstvima sa drugim organizacijama
 • Osmišljavanje i izvođenje treninga/seminara/radionica koje organizuje NUNS
 • Pomoć u pravnim poslovima Sekretarijata NUNS -a
 • Obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih osoba

 

Uslovi:

 

 • Završen Pravni fakultet
 • Ekspertiza u oblasti medijskog prava
 • Najmanje pet godina radnog iskustva
 • Iskustvo na poslovima izrade pravnih analiza u oblasti medijskih politika
 • Razumevanje medijskih politika i prakse njihovog sprovođenja na lokalnom i nacionalnom nivou u RS, ali i medijskih politika EU
 • Poznavanje medijske scene Srbije i regiona Zapadnog Balkana
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Odgovornost, proaktivnost i analitičnost
 • Kritički stav prema društvenim temama
 • Sposobnost individualnog i timskog rada
 • Puno radno vreme od 40 sati nedeljno
 • 20 radnih dana odmora
 • Mogućnost usavršavanja iz različitih oblasti u vezi sa novinarstvom i medijima
 • Probni rad na tri meseca sa mogućnošću daljeg angažmana za narednih godinu do godinu i po dana

 

Rok za podnošenje prijava je 30. novembar 2023. godine do ponoći. Samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani. Prijavite se OVDE.

Izvor: NUNS