OBEZBEDIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM IZ NOVOG SADA PERSONALNU ASISTENCIJU

Centar „Živeti uspravno“ započeo je novu crowd kampanju za personalnu asistenciju u Novom Sadu. Doniranjem omogućavamo kontinuitet usluge i funkcionisanje osoba kojima je potrebna do njenog ulaska u gradski sistem socijalne zaštite.

Vašoj donacijom omogućavate kontinuitet usluge i nesmetano funkcionisanje osobama kojima je potrebna.

Kampanju možete podržati online donacijom preko platforme donacije.rs ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D.

Doniraj putem ovog linka.