Objavljen Izveštaj o monitoringu izveštavanja provladinih tabloida o kritičkim medijima i novinarima

Beograd, 08.09.2022.

Od aprila do jula 2022. godine Slavko Ćuruvija fondacija (SĆF) je pratila izveštavanje pet portalaAlo.rs, Republika.rs (portal lista Srpski telegraf), Informer.rs, Kurir.rs i Objektiv.rs o kritičkim novinarima i medijima. Portali su odabrani prema poslednjem izveštaju Saveta za štampu koji pokazuje da su listovi Alo, Srpski telegraf, Informer, Kurir i Objektiv od 1. jula do 31. decembra 2021. godine najviše kršili Kodeks novinara Srbije.

Pored toga što često ne poštuju etičke i profesionalne norme, ovi tabloidi sprovode kampanje protiv kritičkih novinara, diskredituju ih, vređaju, omalovažavaju, i tako, uz gotovo svakodnevne napade političara, stvaraju atmosferu u kojoj nije bezbedno baviti se novinarskim poslom na profesionalan način.

Izveštaj o monitoringu izveštavanja provladinih tabloida o kritičkim medijima i novinarima izveden je uz podršku MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije.

Izvor: Slavko Ćuruvija fondacija