Objavljen novi polugodišnji izveštaj „Pravo na azil u Republici Srbiji“ za period januar-jun 2023.

Beograd, 25.08.2023.

Beogradski centar za ljudska prava  i tokom 2023. godine nastavio je da sprovodi projekat Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji uz podršku Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR). Pored pružanja besplatne pravne pomoći i zastupanja u postupku azila pred nadležnim organima u Republici Srbiji i međunarodnim institucijama, tim BCLJP-a je pružao podršku tražiocima azila i izbeglicama u što lakšem i efikasnijem uključivanju u društveni, ekonomski i kulturni život Srbije.

U izveštaju je analiziran položaj tražilaca azila i izbeglica u Republici Srbiji u periodu od januara do kraja juna 2023. godine na osnovu saznanja koja je tim BCLJP-a prikupio tokom zastupanja u postupku azila, terenskog rada i pružanja podrške u integraciji. Izveštaj takođe sadrži podatke koje je BCLJP prikupio kroz redovnu saradnju i komunikaciju s državnim organima i UNHCR-om.

Izvor: Beogradski centar za ljudska prava