Objavljen priručnik „Policija po našoj meri“

 

Beograd, 29.07,2022.

Udruženje ”Da se zna!” nedavno je izradilo priručnik “Policija po našoj meri” koji sadrži niz preporuka za pravilno postupanje po prijavama protivpravnih incidenata motivisanih homo_transfobijom. Ovaj Priručnik detaljno opisuje trenutni sociopolitički kontekst i izazove sa kojima se kvir ljudi suočavaju na gotovo svakodnevnom nivou pri prijavama incidenata motivisanih pretpostavljenom seksualnom orijentacijom ili rodnim identitetom.

Priručnik se posebno osvrnuo na poteškoće i prepreke sa kojima se civilno društvo suočava u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, što sam proces rada udruženja građana koje u svom radu imaju fokus na žrtvama i prebroditeljima čini dodatno otežanim i izazovnijim.

Takođe, Priručnik „Policija po našoj meri“ sadrži i 19 preporuka za policiju, a koje se tiču efikasnosti i transparentnosti i koje su se pokazali delotvornim u drugim državama, a sve sa ciljem boljeg, adekvatnijeg i sistematičnijeg evidentiranja protivpravnog postupanja nad LGBT+ ljudima u Srbiji.

Produkovanje ovog priručnika omogućili su Delegacija Evropske Unije u Srbiji i Beogradska otvorena škola kroz projekat Dijalog promena. Udruženje Da se zna! sprovodi projekat „Dijalog u službi jednakosti- uključivanje institucija u proces unapređenja položaja LGBT+ zajednice“ u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Izvor: Da se zna!; danas.rs