Objavljena Analiza zakonodavstva Republike Srbije iz prerspektive prava deteta na zdravu životnu sredinu

Beograd, 30. decembar 2021. godine

Prema Izveštaju sa Dana generalne diskusije o pravima deteta i životnoj sredini iz 2016. godine, kršenje prava deteta na zdravu životnu sredinu predstavlja globalni problem, zbog propusta država da zaštite životnu sredinu deci se svuda u svetu svakodnevno krše brojna prava, a posebno pravo na život, razvoj, zdravlje, hranu, vodu, obrazovanje, kulturu, igru i druga prava.

Centar za prava deteta sproveo je Analizu zakonodavstva Republike Srbije iz prerspektive prava deteta na zdravu životnu sredinu kojom je mapirao u kojoj meri postojeći zakonodavni okvir kojim se uređuju različite oblasti zaštite životne sredine prepoznaje aspekt prava deteta.

Prema rezultatima ove analize, utvrđeno je da zakonodavni okvir ne prepoznaje decu u dovoljnoj meri kao posebno osetljivu grupu niti sadrži odredbe koje bi deci obezbedile dodatni stepen zaštite ili se specifično odnosile na decu.

Pravo deteta na zdravu životnu sredinu se u ovom trenutku samo posredno ostvaruje kroz generalnu zaštitu svih građana i ostvarivanje njihovog prava na zdravu životnu sredinu koje predstavlja ustavnu garanciju. Ovakav pristup posredno znači ugrožavanje prava deteta jer ne uvažava činjenicu da zagađenje životne sredine ostavlja višestruko veće posledice na zdravlje dece u odnosu na druge građane, pa samim tim zahteva i dodatne mere zaštite.

Saopštenje CDP-a povodom Analize možete pronaći ovde.

Analiza na engleskom jeziku dostupna je ovde.