Objavljena publikacija „Seksualna edukacija u Srbiji – Analiza i preporuke”

Objavljeno: 13. februara 2024. godine

Centar za društveni napredak je objavio publikaciju „Seksualna edukacija u Srbiji – Analiza i preporuke” na kojoj su radili prethodnih meseci, a koja se bavi seksualnim obrazovanjem iz različitih aspekata, od teorije do prakse u Srbiji i u drugim zemljama. Ukoliko vas ova tema interesuje, a pogotovo ako je to nešto za šta želite da zagovarate, ova publikacija vam može biti korisna.

Publikacuju možete preuzeti OVDE.