Objavljena publikacija Sloboda izražavanja u digitalnom prostoru Srbije

Beograd, 07.09.2022.

Yucom – Komitet pravnika za ljudska prava objavio je novu publikaciju pod nazivom “Sloboda izražavanja u digitalnom prostoru Srbije – Analiza tužilačke i sudske prakse”.

U ovoj publikaciji možete pročitati o tome kako razlikovati kritiku od pretnje, da li je pravosudni sistem izgradio efikasan mehanizam da adekvatno zaštiti žrtve tzv. e-verbalnih delikata ili je postao instrument pritiska na oštrije kritičare prema javnim funkcionerima, kao i šta o svemu tome kaže sudska praksa.

Izvor: YUCOM