Objavljivanje Indeksa percepcije korupcije – CPI 2023 Transparency International

Objavljeno: 25. januara 2024. godine

Organizacija Transparentnost Srbija  poziva da prisustvujete konferenciji za medije Predstavljanje najznačajnijeg globalnog rangiranja zemalja po percepciji korupcije – CPI 2023: Gde je Srbija na listi?

Konferencija će biti održana u utorak, 30. januara 2024. godine, sa početkom u 10 časova, u Medija centru (Terazije 3, sala na II spratu)

Rezultate indeksa percepcije korupcije za 2023. poređenje sa ranijim godinama i drugim državama, kao i glavne probleme i prioritete za borbu protiv korupcije u Srbiji za 2024. predstaviće:

  • Prof. Dr Radmila Vasić, članica Upravnog odbora Transparentnosti Srbija
  • Bojana Medenica, izvršna direktorka Transparentnost Srbija
  • Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija

 

Svi učesnici će dobiti potpun materijal o istraživanju na samoj konferenciji. Materijal će neposredno pred početak konferencije biti postavljen na sajt TS www.transparentnost.org.rs, na stranici posvećenoj CPI.

Na konferenciji nije obezbeđen prevod, ali će ključni materijali biti dostupni i na engleskom jeziku.

Pogledajte rezultate za prethodne godine na sajtu TS.

 

Kakvu predstavu o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika u Srbiji imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije? Da li se promenila slika stanja o Srbiji u odnosu na ranije godine? Kako stojimo u odnosu na susede? Koje su zemlje najviše napredovale, a kod kojih je zabeležen pad?

Odgovore na ova pitanja pruža Indeks percepcije korupcije (CPI), najznačajnije rangiranje zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru. To istraživanje već više od dve decenije predstavlja vodeća antikorupcijska organizacija na globalnom nivou, Transparency International. Rezultati i rangiranje za 2023. godinu biće predstavljeni 30. januara 2024. u svim ograncima Transparency International u svetu.

Pored rezultata Srbije za 2023, Transparentnost Srbija će predstaviti poređenje sa ranijim rezultatima, poređenje sa zemljama regiona. Predstaviće šta je, po njihovom mišljenju, uticalo na ovogodišnji indeks Srbije i šta bi trebalo da budu glavni prioriteti za borbu protiv korupcije. Na tabeli za 2023. godinu, koja će biti dostupna na konferenciji, biće rangirane 180 zemlje i teritorije, bodovane na skali od 100 (veoma ‘čiste’) do 0 (veoma korumpirane).

Podsećaju da je prošle godine Srbija imala indeks 36, dok je u prethodna dva istraživanja imala indeks 38. Sa takvim indeksom, Srbija je među zemljama sa veoma rasprostranjenom korupcijom.

Važno je napomenuti da Indeks percepcije korupcije ne predstavlja statistiku presuda, krivičnih prijava, optužnica, ne meri broj usvojenih zakona, niti broj slučajeva sitne korupcije sa kojima se susreću građani. Transparency International, na osnovu svoje metodologije, sačinjava Indeks percepcije korupcije kao „agregatni indeks“, uzimajući u obzir 13 relevantnih istraživanja koja mere percepciju o korumpiranosti javnog sektora. Ta istraživanja predstavljaju mišljenje ili utisak koji o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije. Uglavnom je reč o ispitanicima iz inostranstva. Istraživanja moraju biti objavljena u poslednja 24 meseca i moraju postojati makar tri takva izvora podataka da bi zemlja bila rangirana. Srbija je u posmatranom periodu bila posmatrana u osam relevantnih istraživanja, što omogućava visok nivo pouzdanosti podataka.

Izvor: Transparentnost Srbija