Obuka za savetnike za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju

Beograd, 25. maj 2023. godine

Forum mladih sa invaliditetom je realizovao prvi od četiri modula Obuke za savetnike za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju. Prvi modul je realizovan u Beogradu, u periodu od 15. do 18. maja 2023, a kompletna obuka ima za cilj pripremu i osposobljavanje stručnog kadra koji će u naredne 3 godine pružati podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju. Cilj je pružanje dodatne podrške osobama sa invaliditetom u procesu traženja posla, koja se ogleda u prepoznavanju sopstvenih kapaciteta i potencijala za uključivanje na tržište rada, podršku prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva, upućivanje na dodatne obuke, kao i razvijanje socijalnih /mekih veština korisnika usluge. Naglasak je na stalnoj, kontinuiranoj i individualizovanoj podršci osobama sa invaliditetom, a u cilju njihovog sveukupnog osnaživanja za tržište rada.

U okviru obuke koja će biti završena krajem juna meseca, 13 učesnika će steći veštine i dobiti praktične alate za pružanje psihosocijalne podrške i usluge karijernog vođenja i savetovanja za osobe sa invaliditetom. Teme obuke odgovaraju praktičnom radu sa osobama sa invaliditetom i obuhvataju sve neophodne metode i instrumente za izradu sveobuhvatnih planova za osobe sa invaliditetom u cilju unapređenja njihove zapošljivosti i ekonomskog osnaživanja.

Obuka se realizuje u saradnji sa Ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju PaMark iz Podgorice, a u okviru projekta ,,Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“. Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) a u saradnji sa partnerima: Fondacija Ana i Vlade Divac, Caritas Srbije, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Usluga podrške osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju će početi da se realizuje od 01.avgusta 2023.godine i biće dostupna u 6 gradova u Srbiji: Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Valjevu i Nišu.

Izvor i fotografija: Forum mladih sa invaliditetom