Od početka ove godine u Srbiji ubijeno 28 žena

Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a u Srbiji je od početka ove godine do danas ubijeno 28 žena, žrtava nasilja u porodicinavodi RIC.

Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, zaštitinik građana Srbije Zoran Pašalić  je rekao da posebna pažnja treba da bude posvećena sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja žena na selu, žena sa invaliditetom i Romkinja, kao i razvoju usluga u zajednici, kako bi se ženama žrtvama nasilja pružili svi vidovi podrške za prijavljivanje nasilja, kao i pomoći za njihovo osamostaljivanje.

Takođe, na državnom nivou trebalo bi da se usvoji Nacionalna strategija  za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima.