Održan finalni sastanak u okviru projekta ECSTALE

 

Beograd, 26.07.2022.

Ekipa Građanskih inicijativa, zajedno sa partnerima iz Grčke, Kipra, Italije, Bugarske, Estonije i Izraela, prisustvovala je finalnom sastanku u okviru projekta Osnaživanje civilnog društva kroz okruženje za učenje (Empowering Civil Society Through A Learning Environment – ECSTALE) koji se 21. jula održao u prostorijama organizacije SYNTHESIS HUB Nicosia na Kipru.

Tokom sastanka sa našim partnerima, imali smo prilike da razmenimo iskustva i primere dobre prakse, ali i kreiramo nove alate uz koje će sve zainteresovane organizacije civilnog društva moći da poboljšaju svoj rad, unaprede učinak i povećaju socijalni uticaj.

U narednom periodu biće objavljen i Priručnik primera dobre prakse, koji će sadržati primere iz zemalja partnerskih organizacija.

Ovaj projekat sprovodi se u okviru konzorcijuma koji čine: HIGGS – Grčka, Fondazione Giacomo Brodolini S.R.L.SRB – Italija, Black Sea NGO Network – Bugarska, Vabaühenduste Liit – Estonija, Midot – Izrael, SYNTHESIS – Kipar, i Građanske inicijative – Srbija.