Održan prvi uživo sastanak na projektu ECSTALE

Beograd, 02.08.2021.

U gradu Varna u Bugarskoj od 26. do 28. jula održan je prvi uživo sastanak u okviru projekta ECSTALE u kome učestvuju organizacije iz sedam zemalja (Grčka, Bugarska, Italija, Kipar, Estonija, Izrael i Srbija).

Tokom tri dana, predstavnici organizacija imali su prilike da čuju i razmene iskustva i primere dobre prakse iz svojih zemalja i različitih konteksta u kojima rade, kao i da o njima diskutuju.

Osnaživanje civilnog društva kroz okruženje za učenje (Empowering Civil Society Through A Learning Environment – ECSTALE) je projekat koji se finansira u okviru programa Erasmus + , a ima za cilj stvaranje okruženja za učenje za organizacije civilnog društva, pružajući priliku organizacijama partnerima iz Grčke, Kipra, Italije, Bugarske, Estonije, Srbije i Izraela koji rade sa OCD i sa velikim iskustvom u svojim oblastma da se upoznaju i razmene dobre prakse koje će im pomoći da steknu nove veštine.