Održana regionalna konferencija „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“

Objavljeno: 17. maja 2022. godine

Centar za prava deteta (CPD) održao je regionalnu konferenciju „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“, koja je okupila 90 predstavnika sistema socijalne zaštite, škola, pravosuđa, mentalnog zdravlja dece, civilnog sektora, akademske i donatorske zajednice. Tom prilikom, prisutnima su predstavljeni najznačajniji alati i materijali koje je CPD razvio za profesionalce koji su u kontaktu sa decom i roditeljima u sistemima socijalne zaštite i pravosuđa, sa posebnim osvrtom na publikaciju „Deca i razvod – Kako podržati dete tokom i nakon razvoda roditelja“, koja ima za cilj da pomogne stručnjacima u tome da u praksi prepoznaju, razumeju i podrže najbolji interes deteta u slučaju razvoda.

U okviru dva panela „Pozitivno roditeljstvo“ i „Deca i razvod“, profesionalci iz Srbije, Hrvatske i BiH složili su se da je roditeljima potrebna podrška, da je neophodno unaprediti međusektorsku saradnju kroz fokusirane edukacije profesionalaca koji su u kontaktu sa decom i roditeljima.

CPD je predstavio preporuke za dalje delovanje i mobilisanje ključnih aktera u oblasti pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda. Glavni zaključak je da su neophodne kontinuirane i sistematične edukacije stručnjaka u oblasti zaštite dece i razvoda roditelja, posebno u slučajevima visokokonfliktnih razvoda, kao i sistemska podrška roditeljima i međusobna saradnja svih institucija relevantnih u oblasti zaštite prava deteta.

Izvor: CPD