Okrugli sto „Diskriminacija na radu i mehanizmi zaštite“

Objavljeno: 23. februara 2024. godine

Fondacija Centar za demokratiju organizuje treću u nizu javnu debatu na temu zaštite ljudskih prava u kontekstu biznisa.

Cilj ovog dijaloškog niza je upoznavanje, informisanje i podizanje svesti o zaštiti ljudskih prava u globalnim lancima snabdevanja, kao i o relevantnoj međunarodnoj legislativi i praksi.

Ova inicijativa sprovodi se u okviru projekta „Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS)“, koji implementira GIZ u Srbiji, kao deo širih napora ka postizanju efikasnog i aktivnog učešća institucija, sindikata, civilnog društva, poslovne zajednice i drugih zainteresovanih strana.

Okrugli sto pod nazivom „Diskriminacija na radu i mehanizmi zaštite“ biće održan u petak, 1. marta 2024. godine od 12 do 14 časova u Prostoru Miljenko Dereta (ul. Dobračina 55) u Beogradu.

Uvodne reči: Sanela Bahtijarević, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ); Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju. U panel diskusiji će učestvovati: Nina Mitić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Ivica Lazović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova; Danijela Ristovski, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Ranka Savić, ASNS; Milica Marinković, A11; Mario Reljanović, Centar za dostojanstven rad; Miroslava Jelačić – Kojić, Grupa 484; Milica Lupšor, ROZA; Ivica Cvetanović, Konfederacija slobodnih sindikata.

Razgovor će moderirati: Ljubica Gojgić, novinarka.

Diskriminacija na radu ima šire implikacije za zaštitu ljudskih prava u lancima snadbevanja, stoga je važno razumeti kako diskriminacija na radnom mestu utiče na celokupnu dinamiku lanaca snabdevanja i kako se može adresirati kako bi se zaštitila ljudska prava svih radnika u tim lancima. Prepoznavanje i suzbijanje diskriminacije u poslovnom kontekstu važan je element svih međunarodnih standarda i nacionalnog zakonodavstva.

Okrugli sto će pružiti uvid u različite dimenzije diskriminacije na radnom mestu, načine na koje može dovesti do ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, te se osvrnuti na efikasne mehanizme i procedure zaštite koje su dostupne zaposlenima.  Kroz razgovor na okruglom stolu, želi se podstaći otvoren i konstruktivan dijalog između relevantnih aktera u cilju razmene mišljenja i iskustava i podizanja svesti i znanja o ovim aktima. Dobro razumevanje, saradnja i partnerstvo između zainteresovanih strana neophodni su kako bi se unapredila dužna pažnja u vezi sa ljudskim pravima i odgovorne poslovne prakse u Srbiji.

Projekat Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS) finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit.