Okrugli sto „Uvođenje osvetničke pornografije u okvire krivičnog zakonodavstva”

Objavljeno: 4. decembra 2023. godine

Institut za evropske poslove poziva javnost na Okrugli sto „Uvođenje osvetničke pornografije u okvire krivičnog zakonodavstva”. Diskusuju organizuju u saradnji sa Biroom za međunarodnu borbu protiv narkotka i sprovođenje zakona SAD a koja se odnosi na inicijativu da se tzv. osvetnička pornografija uvede u okvire krivičnog zakonodavstva.

Osvetnička pornografija je rstući problem posebno među pripadnicima mlađe populacije a neretko su to i maloletna lica, među kojima su žrtve gotovo isključivo devojke i devojčice. Opasnost od ovog fenomena raste sa mogućnostima koje donosi veštačka inteligencija i prilikama za izmene originalnog videa što može dovesti u neprilike bilo koga.

Krivično zakonodavstvo RS ne prepoznaje ovo kao krivično delo. Predlog izmena Krivičnog zakonika kojim se uvodi novo krivično delo Zloupotreba polno eksplicitnih snimaka ili fotografija predat je u skupštinsku proceduru.

Ova inicijativa zavređuje javnu podršku, te će na ovu temu biti organizovane diskusije širom Srbije.

Prvi u nizu događaja biće održan u Beogradu, 6. decembra u prostorijama Doma omladine (Makedonska 22) u terminu od 15.00 do 17.00 časova.

Ovde možete registrovati  prisustvo.