Oktobarske stipendije Žarana Papić

Rekonstrukcija Ženski fond otvara poziv za oktobarsku rundu stipendija Žarana Papić.

Stipendija je namenjena aktivistkinjama, ne nužno ženskih organizacija, iako one imaju prednost i akademkinjama, devojkama/ženama koje žele da nastave obrazovanje u oblasti studija roda i mirovnih studija.

Posebno se vodi računa o aplikantkinjama iz deprivilegovanih društvenih grupa.

U oktobarskoj rundi prioritet imaju Master akademske studije politikologije – Studije roda na Fakultetu političkih nauka.

Više o proceduri i obavezama stipendistkinja saznajte na RŽF sajtu.

Rok za slanje prijava je 01.10.2019.

Aplikantkinje će biti informisane o odluci Upravnog odbora 08.10.2019. do kraja dana.