Omladinski fondovi u Sremskoj Mitrovici i Vranju

Objavljeno: 12. septembra 2023. godine

Fondacija Ana i Vlade Divac poziva neformalne grupe mladih (od 15 do 32 godine) s područja lokalnih samouprava Sremska Mitrovica i Vranje da pošalju svoje projekte do 9. oktobra 2023. godine.

Projekat Omladinski fondovi realizuje se s ciljem povećanja učešća mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodelu sredstava projektima koje iniciraju i vode sami mladi. Svakim Omladinskim fondom upravlja osam članova i članica, mladih iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih sa teritorije te opštine.

Omladinski fondovi su aktivnost u okviru projekta Regionalno partnerstvo mladih koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac.

  • Projekti u vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji lokalnih samouprava Vranja i Sremske Mitrovice i imaju cilj da unaprede živote mladih u najrazličitijim oblastima: kultura, sport, zdravstvo, bezbednost, zapošljavanje, obrazovanje, aktivizam i volonterizam, pomirenje itd.
  • Originalni, zanimljivi i korisni projekti koji potiču i druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi i članice svoje lokalne zajednice;
  • Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim  sredinama;
  • Projekti koji se mogu realizovati od 25. oktobra 2023. do 31. marta 2024. godine.

 

Prijavni formualar i predlog projekta možete predati OVDE.

Rok za podnošenje predloga projekata je 9. oktobar 2023. godine do 17 sati.

Izvor: Fondacija Ana i Vlade Divac