Onlajn ToT za podršku nastavi građanskog vaspitanja – Šta smo uradili i naučili?

Zahvaljujući velikom trudu naših moderatorki Tanje Matijaš i Sanje Bašić, ToT za podršku nastavi građanskog vaspitanja uspešno je realizovan. Pored toga, iznedreno je mnoštvo sjajnih materijala, koji mogu biti jako koristan nastavnički resurs. Ti materijali predstavljaju doprinos sjajnih nastavnika koji su učestvovali na ovom onlajn seminaru.

Naredni korak biće kreiranje onlajn Priručnika za nastavnike u koji će ući materijali koji su nastali kao produkt treninga, kao i korišćena literature. Ovim priručnikom nastojimo da nastavnike građanskog vaspitanja u srednjim školama podržimo u osmišljavanju, kreiranju i savladavanju koncepata nastave zasnovane na projektnom učenju i istraživanju.

Pored toga, nastavnici koji su učestvovali na treningu, održali su onlajn čas sa svojim učenicima i predstavili im videe o ljudskim pravima, slobodi izražavanja i vladavini prava, koji su snimljeni za potrebe rada na treningu, a osmišljeni su tako da posluže kao resurs u nastavi građanskog vaspitanja. Mogu biti korisni za nastavnike tokom pripreme časova i za istraživački rad učenika. Ideja je da učenici kažu svoj prvi utisak ili uvid o temi i načinu predstavljanja teme.

Izdvojili smo neke učeničke odgovore odnosno njihova razmišljanja o ljudskim pravima, slobodi izražavanja i vladavini prava.

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta Civic Education for Human Rights, podržanog od strane Ambasade AustralijeFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više