Organizacije civilnog društva traže da budu u Savetu za bezbednost Niša

Objavljeno: 15. maja 2024. godine

Grad Niš formirao je Savet za bezbednost koji broji 25 članova. Među njima nema predstavnika niških organizacija civilnog društva, koje zbog toga izražavaju nezadovoljstvo i zahtevaju od lokalne vlasti, da na čelu sa gradonačelnicom, preispitaju svoju odluku i da po hitnom postupku za članove Saveta imenuju i predstavnike iz civilnog sektora.

Takav zahtev upućen je Gradu i potpisalo ga je 13 niških nevladinih organizacija. Smatraju da je učešće tog sektora neophodno u Savetu za bezbednost, s obzirom na to da zastupaju interese građana i posreduju između njih i institucija. Definišu njihove potrebe, probleme i predlažu rešenja. Iz ovih razloga jasno se nameće zaključak da je učešće predstavnika/ca OCD u Savetu za bezbednost Grada neophodno i da bi značajno doprinelo radu ovog tela – navode OCD.

Napominju da iako civilni sektor nije deo državnih struktura, ima kapacitet da mapira bezbedonosne rizike iz perspektive ranjivih društevnih grupa. Učešće predstavnika OCD u Savetu za bezbednost Niša doprinelo bi stvaranju odgovornog i transparentnijeg sektora bezbednosti, čiji je cilj da odgovori na sve izazove sa kojima se kao društvo suočavamo – navode oni.

Podsećaju i da je 2016. godine u Nišu, na inicijativu organizacija civilnog društva i uz podršku OEBS-a kroz partnerstvo sa Gradom Nišom, među prvima u Srbiji bio formiran Savet za bezbednost grada, da je urađen predlog Strategije bezbednosti, a da su predstavnici OCD aktivno učestvovali i u izradi Strategije bezbednosti i da su imali svoje predstavnike u Savetu.

Zato pozivamo da se organizuje hitan konsultativan sastanak predstavnika civilnog sektora sa predstavnicima Grada i gradonačelnicom i da se predstavnici civilnog sektora imenuju u Savet za bezbednost grada Niša. Teme sastanka bi, pored imenovanja članova i članica iz redova OCD, bile i broj predstavnika iz civilnog sektora, kriterijumi za članstvo, kao i transparentnije predstavljanje Odluke o formiranju i radu Saveta – dodaju iz OCD-a.

Zaključuju i da bi ignorisanje zahteva organizacija civilnog društva za učešćem u Savetu, dovelo u pitanje funkcionalnost samog tela, ali i pretpostavku njegove politizacije.

Izvor i fotografija: Južne vestiNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više