Osnovano strukovno udruženje Ženski pravosudni centar

Objavljeno: 11. juna 2024. godine

Više od dve trećine sudija u Srbiji su žene, a njih 16 osnovalo je Ženski pravosudni centar, po uzoru na slična strukovna udruženja u Francuskoj i Americi, sa ciljem da promovišu i unaprede vladavinu prava, nezavisnost i samostalnost sudijske funkcije, rodnu ravnopravnost, kao i da podignu svest o značaju zaštite i podrške grupa kao što su deca, žene, stare i osobe sa invaliditetom. Udruženje će posebno biti posvećeno borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, gde će pratiti postupke koji se vode za ta krivična dela, zalagaće se za prevazilaženje izazova koji postoje u zaštiti i podršci žrtvama tokom trajanja sudskog postupka. Na tu temu sprovodiće i istraživanja sa ciljem unapređenja sudske prakse.

U planu im je da se oglašavaju i povodom medijskog izveštavanja koje je često ide na štetu ne samo žrtava rdono zasnovanog nasilja nego negativno utiče i na sam postupak i na širu javnost.

Udruženje su osnovale sutkinje sa dugogodišnjim iskustvom, posvećene i motivisane za poštovanje i primenu principa jednakog pristupa pravdi za sve i zabrani svih vrsta diskriminacije. Osnivačice udruženja su  iz različitih delova zemlje, tako da su tu sutkinje iz Niša, Novog Sada i Beograda, sutkinje Viših i Apelacionih sudova.  Predsednica udruženja je Ivana Ramić, sutkinja Višeg suda u Beogradu.

Izvor: ATINANovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više