Otvoren DRUGI konkurs za dodelu strateških grantova u okviru projekta Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima.

Beograd, 23.05.2023.

Po drugi put WWF Adria poziva organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine i/ili klimatskih promena, a registrovane su kao udruženje građana/organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, da se prijave za Program strateškog granta u visini od maksimum 18.000,00 evra.

AKCIJE SRBIJE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, PRIRODE I KLIME – BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA je projekat WWF kojim nastoje da formiraju mrežu organizacija civilnog društva u Srbiji, koja će sprovoditi održive ideje iz oblasti zaštite životne sredine i klime, i ojačaju kapacitete organizacija kako bi postale važan sagovornik u daljem kreiranju politika iz ove oblasti.

Projekat je podržala EU kroz Program podrške civilnom društvu.

ŠTA PODRAZUMEVA STRATEŠKI GRANT?

Program podrške OCD podrazumeva:

  • finansijsku podršku za sprovođenje projekta iz oblasti zaštite životne sredine u maksimalnom iznosu od 18 000,00 € po projektu;
  • jačanje finansijskih, programskih i operativnih kapaciteta;
  • tematsko umrežavanje OCD, institucija i domaćih i međunarodnih organizacija.

CILJEVI PROGRAMA

Prijavite se ukoliko imate projektni predlog koji doprinosi sledećim ciljevima:

Cilj1: Istraživanje i analiza nedostataka u upravljanju politikama i regulatornim okvirima koji se odnose na zaštitu životne sredine i klimatske promene.

Cilj 2: Zalaganje za ispravne i efikasne lokalne i nacionalne politike i prakse zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Cilj 3: Promovisanje dijaloga i aktivnog angažovanja građana kao preduslov za postavljanje efikasnih reformi i politika iz oblasti životne sredine za pristupanje EU.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI? 

Poziv je namenjen OCD koje su registrovane u Srbiji, a bave se temama zaštite životne sredine i klimatskih promena.

KAKO SE PRIJAVITI?

Podnošenje predloga projekata se vrši isključivo elektronskim putem, slanjem tražene dokumentacije na email adresu: grantovis@wwfadria.org. Više informacija, kao i detaljno Uputstvo za podnošenje prijave možete pronaći OVDE.

ŽELITE DA ČUJETE VIŠE O POZIVU?

WWF će realizovati info sesiju za sve zainteresovane putem ZOOM platforme, 31. maja  od 12:00 do 13:30 časova, u vezi dodatnih informacija o Programu dodele strateških grantova. Da biste učestvovali na sastanku, potrebno je da se prijavite putem email adrese grantovis@wwfadria.org za detaljna uputstva.

Izvor: WWF Adria