Otvoren konkurs Trag fondacije za program podrške javnom zagovaranju Istraži – Osnaži

Objavljeno: 1. marta 2023. godine

Program podrške javnom zagovaranju Istraži –  Osnaži ima za cilj unapređenje znanja građana i građanki na temu javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i njihovo aktivno uključivanje u praćenje i predlaganje izmena za unapređenje pomenutih politika.

Konkurs važi za sve organizacije civilnog društva, udruženja građana, mreže organizacija, fondacije ili zadužbine koje su registrovane pre 1. januara 2021. godine u Agenciji za privredne registre Srbije koje su već pokretale zagovaračke inicijative i koje žele da kreiraju aktivnosti usmerene na rešavanje nekog značajnog pitanja/teme na lokalnom, okružnom i/ili nacionalnom nivou, uz podršku i uključivanje građana. Predloženi projekti treba da se odnose na kampanje javnog zagovaranja zasnovane na istraživanju javnih politika.

Predstavite svoju ideju isključivo popunjavanjem onlajn Formulara za koncept ideje. Uz njega je neophodno priložiti i format za popunjavanje budžeta za vaš projekat. Više informacija na sajtu Trag fondacije, OVDE.

Prijavu možete poslati najkasnije do nedelje, 5. marta 2023. godine, do kraja dana.

Nakon završenih svih faza selekcije projekata, finalna lista 10 podržanih projekata biće objavljena na veb stranici Trag fondacije najkasnije do 28. marta 2023. godine.