Otvoren konkurs za četvoro mladih istraživača i istraživačica!

Objavljeno: 25. oktobra 2022. godine

NVO CETRA u okviru projekta „Razvoj podsticajnog okruženja za lokalno socijalno preduzetništvo u Pančevu” poziva mlade istraživače/ice u oblasti socijalnog preduzetništva da se prijave na konkurs.

Cilj je sprovođenje terenskog istraživanja na teme u vezi sa osnivanjem i radom socijalnih preduzeća, s fokusom na radne i socijalne potrebe sledećih grupa:  NEET mladi,  dugoročno nezaposleni,  osobe sa invaliditetom sa teritorije grada Pančeva. Istraživanja će se isključivo sprovoditi na terenu, kroz fokus grupe, upitnike, intervjue i na druge načine koje istraživači odrede. Za odabrane istraživače/istraživačice obezbeđeni su honorar, obuka i mentorska podrška pri samom istraživanju, kao i tokom izrade izveštaja.

Uslovi za prijavu:

  • Mlada osoba, do 35 godina , poželjno student društvenih nauka,
  • Da živi u Pančevu ili Beogradu,
  • Relevantno iskustvo ili želja za učenjem pisanja istraživačke analize na temu lokalnih javnih i socijalnih politika,
  • Motivacija za učenjem o kreiranju javnih politika, sa fokusom na socijalna pitanja.

 

Prijave na mejl cetra.org@gmail.com moguće je podneti do ponoći, 30. oktobra 2022. godine.

Ovo istraživanje biće deo publikacije objavljene u okviru projekta „Razvoj podsticajnog okruženja za lokalno socijalno preduzetništvo u Pančevu“.