Otvoren konkurs za dve pozicije u Centru E8

Beograd, 03.08.2022.

Centar E8 raspisao je konkurs za dva radna mesta: Menadžerk/ka za komunikacije i Koordinator/ka edukativnih programa u oblasti rodne ravnopravnosti. Rok za prijavu je 15. avgust, a početak angažmana je 01. septembra.

Pozicija Menadžerk/ka za komunikacije

Kreativne kampanje i komunikacije su jedan od osnovnih načina delovanja Centra E8 i svi članovi tima uključeni su u komunikacijske aktivnosti. Kao menadžer/ka zadužen/a za komunikacije, bavićete se strateškim komunikacijama za E8 zajednicu (Centar E8, Reflektor teatar i Zoomer), komunikacijom sa javnošću kroz drustvene mreže, ali imaćete prilike da učestvujete u kreativnom i inovativnom stvaranju svih novih projekata i inicijativa.

Pozicija Koordinator/ka edukativnih programa u oblasti rodne ravnopravnosti

Tokom rada u Centru E8 bićete zaduženi za realizaciju edukativnih komponenti projekata koji se realiziju. Veliki deo programa Centra E8, vezan je za teme roda i rodne ravnopravnosti, zbog čega je veoma važno da poznajete ovu oblast, da baratate feminističkim znanjem i da verujete u koncept rodne ravnopravnosti. Takođe, od vas se očekuje da  aktivno i ravnopravno učestvujete u kreiranju novih projekata i inicijativa u okviru ove oblasti.

Izvor: Centar E8Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više