Otvoren konkurs za najbolje medijske priloge u 2023. godini

Objavljeno: 12. septembra 2023. godine

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou” raspisuje Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi „Drugačije od drugih”

Novinari lokalnog, regionalnog ili nacionalnog medija koji su u periodu od 1. januara do 1. oktobra 2023. godine izveštavali o jednoj od sledećih tema: životna sredina, lokalni ekonomski razvoj – žensko preduzetništvo, smanjenje rizika od katastrofa, rodna ravnopravnost i ukoliko su u periodu od 1. januara do 1. oktobra 2023. godine izveštavali o radu i aktivnostima SKGO mogu se prijaviti na konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi.

Teme konkursa su:

  • Životna sredina na lokalnom nivou
  • Lokalni ekonomski razvoj – žensko preduzetništvo na lokalnom nivou
  • Smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou
  • Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
  • Praćenje aktivnosti i uticaja SKGO na lokalne samouprave u Srbiji

Stručni žiri će odabrati sedam (7) najboljih radova na date teme, i to pet (5) u okviru četiri navedene tematske oblasti i dva (2) u okviru posebne teme posvećene radu SKGO.

U okviru konkursa „Drugačije od drugih“  biće dodeljeno ukupno sedam nagrada. Autori najboljih priloga dobiće laptop računare. Nagrađeni novinari biće predstavljeni na finalnom skupu koji će biti održan krajem 2023. godine.

Objavljene tekstove ili emitovane priloge možete poslati na sledeći način:

  • štampani prilozi – u štampanoj ili elektronskoj formi (kopija teksta sa podacima o autoru, datumu objave i novinskoj redakciji, uključujući kontakt informacije autora);
  • elektronski – radio i televizijski prilozi (kopija priloga na dvd disku ili putem WeTransfera ili sličnog servisa za slanje velikih datoteka, uključujući podatke o autoru, datumu emitovanja i televizijskoj/radio stanici na kojoj je prilog emitovan, kao i kontakt informacije autora);
  • onlajn – print screen i link ka objavljenom prilogu (uključujući podatke o autoru, datumu objave i medijskom veb portalu na kojem je tekst objavljen, kao i kontakt informacije autora).

 

Materijal objavljen u periodu od 1. januara do 1. oktobra ove godine dostaviti na adresu: Stalna konferencija gradova i opština – Služba za informisanje Makedonska 22/VIII 11000 Beograd. Ili elektronskim putem: zeljko.krnetic@skgo.org

Izvor: CEMAFORUM