Otvoren konkurs za novi ciklus programa POKRET POLET

Beograd, 16.08.2023.

Otvoren je konkurs za novi ciklus programa javnog zagovaranja u zajednici Pokret Polet! Program je pokrenut je sa namerom da unapredi i podrži reformu javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji, pružajući finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. U okviru ekspertske podrške, program na inovativan način uključuje i mlade – politikologe, ekonomiste, pravnike i druge – koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica.

Ko može da se prijavi?

Organizacije civilnog društva koje žele da se prijave za navedeni program podrške javnom zagovaranju u zajednici neophodno je da ispune osnovne uslove za prijavu:

  • organizacija civilnog društva, udruženje građanja, mreža organizacija, sindikat, fondacija ili zadužbina mora biti registrovana pre 1. avgusta 2021. godine u Agenciji za privredne registre Srbije;
  • sedište organizacije civilnog društva mora biti na teritoriji lokalne samouprave (grad, opština) za koju se podnosi predlog projekta, osim u situacijama kada se zagovara na okružnom, regionalnom i/ili nacionalnom nivou. Ukoliko se prijavi mreža organizacija, organizacije članice mreže implementiraju kampanje u svojim lokalnim zajednicama i deluju na nacionalnom nivou;
  • organizacija civilnog društva se može prijaviti samo sa jednim predlogom projekta za jednu temu konkursa.

 

Šta uključuje program podrške organizacijama civilnog društva?

Program podrške organizacijama civilnog društva obuhvata sledeće:

  • finansijsku podršku u maksimalnom iznosu od 15.000 EUR za 12 meseci trajanja projekta;
  • programe obuka namenjene unapređenju procesa javnog zagovaranja;
  • podršku istraživanju javnih politika od strane multidisciplinarnih timova mladih istraživača, kao i tematsko mentorstvo iz ključnih oblasti poziva i komunikacija i
  • umrežavanje, razmenu iskustava i promociju inicijativa kroz različite kanale komunikacije i događaje.

Više informacija o tematskim prioritetima, aktivnostima koje se podržavaju kroz program Pokret Polet i uslovima konkursa Zagovarači promena koji se sprovodi u okviru pomenutog programa, možete pronaći u dokumentu Smernice za konkurs.

Program sprovodi, uz finansijsku podršku Evropske unije, Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE).

Izvor: Trag Fondacija