Otvoren konkurs za polaznike i polaznice Škole političkog i izbornog sistema

Objavljeno: 18. avgusta 2022. godine

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) kao organizacija civilnog društva koja se više od 12 godina bavi decentralizacijom i reformom izbornog sistema, kao i pružanjem podrške civilnom društvu, u okviru Programa izborne reforme, organizuje prvu „Školu političkog i izbornog sistema„.

„Škola političkog i izbornog sistema“ namenjena je predstavnicima i predstavnicama političkih partija, organizacijama civilnog društva, studentima i studentkinjama, aktivistima i aktivistkinjama, kao i novinarima i novinarkama.

Planirano je šest trodnevnih „Škola“ širom Srbije, u nastojanju da polaznicama i polaznicima pruži inovativna teorijska i praktična znanja u oblasti političkog i izbornog sistema, političkog organizovanja i decentralizacije.  Prva je održana početkom juna u Beogradu.

Po završetku, učesnice i učesnici će steći znanja i veštine koje će u budućnosti moći da primene u okviru svojih političkih stranaka, pokreta, organizacija civilnog društva i/ili kroz unapređenje medijskog izveštavanja o političkim pitanjima.

Program

Radionica podrazumeva praktični rad, baziran na teorijskom programu „Škole političkog i izbornog sistema“. Program „Škole političkog i izbornog sistema“ sastoji se od pet modula i jedne radionice:

  • Parlamentarni i lokalni izbori – politički okvir
  • Alternativni izborni sistemi i evropska praksa
  • Srpska decentralizacija – tradicija i neophodnost
  • Alternativno i decentralizovano političko organizovanje
  • Teorija promene i mobilizacija zajednice

Prijava

Prijave se vrše slanjem mejla sa kratkom biografijom i motivacionim pismom na info@nkd.rs. U naslovu mejla naznačiti: Prijava za Školu političkog i izbornog sistema. U ovom ciklusu, biće izabrano najmanje 20 polaznika i polaznica.

Rok za prijavu za novu „Školu političkog i izbornog sistema“ je subota, 5. septembar 2022. godine, do ponoći.

Proces selekcije

O ishodu prijava, datumu održavanja i lokacijama, svi kandidati i kandidatkinje biće obavešteni putem mejla, u zavisnosti od broja prijavljenih i njihovog prebivališta. Organizator zadržava pravo da polaznike i polaznice grupiše, u odnosu na tehničke i logističke potrebe organizacije.

Putne troškove (u visini iznosa povratne autobuske karte), kao i troškove smeštaja i hrane za vreme edukacije, u celosti snosi organizator. Za sva pitanja i dodatne informacije u vezi sa konkursom možete kontaktirati  putem emaila: info@nkd.rs.

Izvor: NKD