Otvoren konkurs za program AKADEMIJA ODRŽIVOSTI

Objavljeno: 3. jula 2023. godine

Trag fondacija poziva sve organizacije civilnog društva, koje žele da unaprede svoje dugoročno finansijsko planiranje i poboljšaju svoju održivost i uticaj u zajednicama u kojima deluju, da se prijave na novi ciklus konkursa programa Akademija održivosti. Konkurs je otvoren do 14. jula 2023. godine u 16 časova.

Za učešće u programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji — udruženja građana i fondacije, koje postoje duže od godinu dana i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (selo, opština, grad) u kojoj su registrovane.

Važno je da predložene inicijative za koje će se prikupljati sredstva obuhvate neku od sledećih tema: razvoj lokalne zajednice, ljudska prava, antidiskriminacija, ženska prava i osnaživanje žena, osnaživanje mladih, socijalna inkluzija, solidarna ekonomija, zaštita životne sredine, zaštita životinja, socio-ekonomski razvoj, demokratizacija, vladavina prava, odgovornost javnih institucija i antikorupcija.

Program je prevashodno namenjen osobama koje donose odluke u svojim organizacijama i koje su u prilici da posvete vreme planiranju i aktivnom prikupljanju sredstava u kontekstu širih strateških smernica organizacije.

Svoje ideje možete prijaviti popunjavanjem onlajn Prijavnog formulara.

Svi prijavljeni za učešće u programu će o rezultatima odabira biti obavešteni najkasnije 28. jula 2023. godine.

Izvor: Trag fondacija