Otvoren konkurs za program podrške javnom zagovaranju POKRET POLET

Objavljeno: 15. juna 2022. godine

Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) sprovodi trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici Pokret Polet. Program je pokrenut sa namerom da unapredi i podrži reformu javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji, pružajući finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. U okviru ekspertske podrške, program na inovativan način uključuje i mlade – politikologe, ekonomiste, pravnike i druge – koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica.

Organizacije civilnog drušva mogu se prijaviti za jednu od tri ključne teme konkursa:

  • unapređenje kvaliteta i dostupnost usluga socijalne zaštite radi poboljšanja položaja osetljivih grupa,
  • unapređenje radnih prava i podsticaj zapošljavanju osetljivih grupa ili
  • osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacija socijalnih usluga.

 

Program podrške organizacijama civilnog društva obuhvata sledeće:

  • finansijsku podršku u maksimalnom iznosu od 15.000 EUR za period od 12 meseci;
  • programe obuka namenjene unapređenju procesa javnog zagovaranja;
  • podršku istraživanju javnih politika od strane multidisciplinarnih timova mladih istraživača, kao i tematsko mentorstvo iz ključnih oblasti poziva i komunikacija i
  • umrežavanje, razmenu iskustava i promociju inicijativa kroz različite kanale komunikacije i događaje.

 

Više informacija o konkursu, kao i potrebnu dokumentaciju za podnošenje prijave možete pronaći OVDE.

Rok za podnošenje onlajn koncepta projekta je nedelja, 03. jul 2022. godine, do kraja dana.