Otvoren konkurs za radnu praksu u zajednici

Objavljeno: 21. februara 2024. godine

Udruženje građana „RIME“ Zaječar, pokreće inovativnu uslugu u zajednici – Radno okupacioni centar za mlade sa intelektualnim teškočama „KUĆA OD PAPIRA“.

Usluga je osmišljena kao četvorosatna ponuda struktuiranog provođenja vremena za mlade sa intelektualnim teškoćama, kroz proces izrade papira reciklažom utrošenih kutija cigareta, zabavnog i rekreativnog dela sa korektivnim vežbama opšte kondicije.

Kako bi razvili tim za uslugu, raspisuju konkurse za radnu praksu od 30 dana sa mogućnošću radnog angažovanja po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ili ugovorom o delu.

Svi kandidati proćiće adekvatnu obuku za odabrane kandidate, nakon obuke biće obezbeđena volonterska nagrada.

Uz pomoć Udruženja „Naša kuča“ iz Beograda i Japan Tobacco International – a, uspostavljena je kompletna linija za izradu papira. Detalje možete videti na sajtu rime.org.rs.

Konkurs objavljuju za:

  • Saradnika – radnog trenera/trenerkinje

Potrebne kvalifikacije i veštine: VII stepen stručne sprema iz oblasti društveno humanističkih nauka, poželjno iskustvo ili afinitet za rad sa osobama sa intelektualnim teškoćama.

  • Saradnika u proizvodnji: IV stepen stručne spreme, mašinske, bravarske i srodnih odblasti.

 

  • Saradnika/cu za angažman u razvijanju usluge

Potrebne kvalifikacije i veštine: VII, ili VI stepen stručne spreme, poželjno znanje engleskog jezika i iskustvo ili motivacija za rad u civilnom sektoru.

Za konkurs je potrebno poslati CV sa motivacionim pismom na rime.zajecar@gmail.com, sa naznakom pozicije za koju se prijavljuje, najkasnije do 1. marta 2024. godine.