Otvoren konkurs za stažiranje i zaposlenje u YIHR!

Beograd, 14. jun 2023. godine

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je regionalna mreža nevladinih organizacija koja ima programe u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Od svog nastanka, 2003. godine, Inicijativa mladih za ljudska prava se bori za iste vrednosti. Osnovne vrednosti Inicijative su istina, pravda, odgovornost, jednakost, sloboda, demokratija i mir. Bori se za mir u regionu, ne samo za odsustvo rata, već za mir kao trajni proces koji podrazumeva suočavanje sa prošlošću, a koji rezultira kontinuiranom saradnjom zemalja i ljudi u regionu. Sedišta Inicijative mladih za ljudska prava nalaze se u Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Sarajevu i Prištini.

 

 • Otvoren konkurs za stažiste/kinje u Inicijativi mladih

 

YIHR otvara konkurs za prijave za tromesečno stažiranje. Traže se mladi stažisti/kinje za program ljudskih prava i program tranzicione pravde.

Ukoliko ste zainteresovani/e za rad u civilnom sektoru, a pojmovi poput politike, mira, vladavine prava, hrabrosti, odgovornosti i znanja su nešto što osećate da vam je blisko onda je ovo prava prilika za vas!

Rad u civilnom sektoru zahteva i čitav niz veština i znanja koje ćeš kroz naš tromesečni program stažiranja moći da stekneš i/ili da usavršiš. Inicijativa se gotovo 20 godina razvija kroz rad sa mladim ljudima, ali i učeći od mladih ljudi, jer je svaka nova generacija sa sobom donosila nove prakse koje su nam pomogle da budemo bolji.

Inicijativa štiti i brani ljudska prava i demokratiju, unapređuje položaj mladih i podstiče društveni dijalog o pitanjima koja se tiču procesa izgradnje mira. Inicijativa podstiče mlade ljude i jača njihove kapacitete za učešće u društvenom i političkom životu. Rad Inicijative mladih usmeren je i na međugeneracijski dijalog, upoznavanje mladih širom regiona i učenje o ratnoj prošlosti kako bi se uspostavile garancije za neponavljanje sukoba.

Inicijativa ovim konkursom želi da pronađe odgovorne, samostalne i motivisane osobe, koje imaju želju da šire svoja znanja i steknu radno iskustvo. Takođe, važno im je da buduća koleginica ili kolega dele njihove vrednosti i da u skladu sa njima ispunjava zadatke koji spadaju u domen pozicije stažiste/kinje.

Stažiranje podrazumeva:

 • Plaćeno tromesečno stažiranje u organizaciji civilnog društva;
 • Rad u prijatnom okruženju, gde se puno diskutuje, sa ljudima punim znanja i dobre energije;
 • Upoznavanje velikog broja ljudi i kolega/inica;
 • Upoznavanje sa projektnim menadžmentom;
 • Iskustvo u obavljanju logističkih poslova;
 • Sticanje novih znanja iz oblasti tranzicione pravde i ljudskih prava;
 • Unapređivanje istraživačkih sposobnosti, pisanja i sastavljanja izveštaja;
 • Pristup YIHR biblioteci i bazi znanja;
 • Iskustvo poslovne komunikacije preko mailova, telefona i na sastancima;
 • Mentorstvo i evaluaciju.

Od stažiste/kinje očekuje se: posvećenost, zainteresovanost i motivisanost za rad i boravak u kancelariji svakog radnog dana, 4 sata dnevno, uz fleksibilnost povremenog dogovaranja drugačije dinamike stažiranja. Znanje engleskog jezika će biti tretirano kao prednost.

Prethodno iskustvo nije neophodno, potrebni su  motivisanost, interesovanje za teme kojima se bave i otvorenost za nova znanja i iskustva.

Kandidati/kinje koje žele da se prijave za stažiranje mogu poslati svoje prijave (CV i motivaciono pismo) na mejl konkurs@yihr.org do 20. juna sa naznakom (subject) „Konkurs za stažistu/kinju”. Važno je da svi kandidati/kinje u motivacionom pismu ili CV-u obavezno unesu kontakt podatke kako bismo mogli da vas kontaktiramo.

Uspešni kandiati/kinje biće obavešteni o daljem procesu selekcije. Finalni rezultati konkursa biće saopšteni do 30. juna, a početak stažiranja planiran je 5. jula.

 • Otvoren konkurs za asistenta/kinju za multimedija tim!

 

YIHR otvara konkurs za prijave na poziciju asistenta/kinje u multimedija timu. Traže kreativnu i odgovornu osobu koja ima veštine i znanja za upravljanje društvenim mrežama, izradu jednostavnih vizuala, unos sadržaja na sajtove i rukovanje opremom organizacije.

Asistent/kinja u multimedija timu obavlja sledeće poslove/zadatke:

 • Popis i praćenje stanja opreme i tehnike;
 • Komunikacija sa pružaocima usluga radi rešavanje svih tehničkih pitanja i održavanja računara i druge opreme;
 • Praćenje tehničke opremljenosti kancelarije, ENDŽIO haba, nabavka nove opreme, organizacija popravki i redovnog servisiranja postojeće opreme;
 • Naručivanje nove opreme uz odobrenje nadređenih i dostavljanje neophodne dokumentacije finansijsko-tehničkom osoblju;
 • Praćenje održavanja internet stranica, društvenih mreža, komunikacionih platformi (Microsoft Teams), servisa za slanje mejlova i sms poruka i imejl naloga organizacije (Gmail);
 • Unos, izmene i brisanje sadržaja na internet stranice i društvene mreže;
 • Arhiviranje lozinki i korisničkih imena svih naloga organizacije na onlajn platformama;
 • Tehnička podrška prilikom organizacije događaja u prostorijama organizacije;
 • Izrada jednostavnih vizuala i asistiranje koordinatoru/ki prilikom produkcije digitalnih, audio, video sadržaja;
 • Asistiranje programskom timu na njihov zahtev u svim poslovima koji se tiču tehničke opremljenosti kancelarije i izrade materijala;
 • U saradnji sa timom, eksternim saradnicima ili samostalno obavlja i druge tehničke, dizajnerske poslove prema potrebama organizacije, a u skladu sa sopstvenim kapacitetima i kompetencijama.

 

Ukoliko ste mlada i motivisana osoba sa željom da naučite kako se kreira multimedijalni sadržaj, ali i unapredite svoje kapacitete u IT poslovima – onda je ovo prilika za vas!

Nude rad u dinamičnom i prijateljski orijentisanom timu, dobru i prijatnu radnu atmosferu, mogućnost napredovanja i usavršavanja i priliku da se na posao stupi odmah po okončanju konkursa.

Svim svojim zaposlenim Inicijativa omogućava rad od kuće u dogovoru sa timom u zavisnosti od poslovnih okolnosti kao i fleksibilnost u vezi sa radnim vremenom.

Svaki zaposleni/na Inicijative ima pravo na do tri nedelje odsustva radi profesionalnog usavršavanja u toku godine koje se ne oduzima od slobodnih dana ili dana godišnjeg odmora. Važno im je da rastu zajedno i stoga Inicijativa ima pravo da donese odluku da zaposlenom/noj pokrije troškove stručnog usavršavanja bez obaveze naknade ovih troška pri napuštanju organizacije od strane zaposlenog/ne. Organizacija svim članovima/članicama tima nudi i druge oblike individualne podrške i prilike koje služe unapređivanju timskog rada.

Predviđen je probni rad u trajanju od 3 meseca, a nakon isteka tog perioda i pozitivne evaluacije, izabrani kandidat/kandidatkinja može da očekuje ponudu ugovora o radu.

Za prijavu je potrebno da pošaljete kratku biografiju sa relevantnim iskustvom i motivaciono pismo, elektronskom poštom, na adresu konkurs@yihr.org do 20. juna sa naznakom (subject) „Konkurs za asistenta/kinju u multimedija timu“. Važno je da svi kandidati/kinje u motivacionom pismu ili CV-u obavezno unesu kontakt podatke kako bi mogli da vas kontaktiraju.

Izvor: YIHR