Otvoren konkurs Ziman-ovog fonda za mlade

Objavljeno: 28. novembra 2023. godine

Zaječarska inicijativa kroz Ziman-ov fond za mlade podržava mlade ljude i njihove inicijative koje doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom društvu.

Podržavaju se inicijative koje se zasnivaju na umetničkim formama, poput fotografije, video produkcije, pozorišne produkcije, različitih oblika  ulične umetnosti (murali, grafiti, instalacije, performansi..) digitalne umetnosti, muzičke produkcije, stripa..

Uspešni predlozi treba da uključe različite oblike interakcije sa zajednicom, pre svega mladim ljudima.

Visina granta je od 1.000 do 3.000 USD, pravo učešća imaju udruženja građana određenih sredina, a neformalna udruženja mogu biti idejni pokretači i partneri na projektu.

Prijave su otvorene do 10. decembra, do kraja dana.

Više informacija u našem Vodiču, odnosno na sajtu udruženja OVDE.