Otvoren novi ciklus programa AKTIVNE ZAJEDNICE

Objavljeno: 13. decembra 2023. godine

Program Aktivne zajednice ima za cilj da, putem obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednica i u svoje aktivnosti uključuju što više njenih članova sa ciljem rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima. Program prati potrebe udruženih građana i građanki, i novčano i na druge načine ih podržava da realizuju svoje ideje koje doprinose razvoju i boljitku njihovih zajednica.

Ko može da se prijavi?

Program podržava udruženja građana i neformalne grupe koje:

  • pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti,
  • zastupaju opšte interese svoje zajednice,
  • ne postoje duže od 10 godina,
  • imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja),
  • pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti,
  • nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima i
  • nalaze se na teritoriji Srbije.

 

Predstavite svoju ideju isključivo popunjavanjem onlajn Formulara za koncept ideje. Pre toga, detaljno pročitajte uslove konkursa.
Onlajn prijavni formular sadrži sve instrukcije za popunjavanje. Takođe, Word verziju formulara koju možete koristiti kao pripremu, kao i dodatno uputstvo za popunjavanje formulara, možete pronaći na navedenim linkovima.

Prijavu možete poslati najkasnije do srede, 10. januara 2024. godine, do kraja dana.

Pre prijave možete se konsultovati sa timom za donacije Trag fondacije u vezi sa idejom koju želite da prijavite. Za sva pitanja, možete ih kontaktirati putem mejla prijave@tragfondacija.org, kao i zakazati onlajn sastanak najkasnije do ponedeljka, 8. januara 2024.
Ovde možete pronaći najčešće postavljana pitanja. 

Program Aktivne zajednice se realizuje u okviru projekta Snaga aktivizma, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovode Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum.

Izvor: TRAG fondacija