Otvoren poziv Ujedinjenih nacija za podizanje svesti i prevenciju zloupotrebe droga

 

 

Beograd, 6. jul 2023. godine

Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) otvara poziv organizacijama civilnog društva za predloge projekata koji se bave mladima, prevencijom zloupotrebe droga i podizanjem svesti o ovom problemu.

​ Da bi se kvalifikovale za grant, OCD moraju:

  • biti neprofitne organizacije registrovane najmanje pet (5) godina
  • biti direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom, odnosno da ne deluju kao posrednice;
  • imati prethodno iskustvo od najmanje pet (5) godina u sprovođenju aktivnosti u oblasti prevencije upotrebe supstanci i osnaživanja mladih;
  • imati bankovni račun na ime organizacije koji može da primi međunarodni depozit.

 

Organizacije mogu konkurisati za iznos od 10.000 do 17.000 USD.

Rok za prijavu je 28. jul do kraja dana.

Više informacija u Vodiču, OVDE.