Otvoren poziv za medije i medijske organizacije Zapadnog Balkana

Objavljeno: 29. septembra 2023. godine

GIZ poziva nezavisne medijske organizacije, nacionalne i lokalne medije i druge medijske aktere koji deluju u regionu Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija), da se prijave za grantove za saradnju medijskih projekata. 

Poziv je otvoren u okviru Programa: Podrška slobodi i pluralizmu medija na Zapadnom Balkanu, koji sufinansiraju Evropska unija i Vlada Nemačke, a sprovodi GIZ, u saradnji sa Internevs-om i DV Akademie.

Ovaj program ima za cilj da unapredi kapacitete profesionalnih nezavisnih medijskih organizacija da se bolje prilagode promenljivom medijskom okruženju, kroz pomoć u stvaranju modernog visokokvalitetnog sadržaja i odgovarajućih poslovnih modela nakon toga.

Projekti koji budu podržani u okviru ovog poziva treba da unaprede saradnju između medijskih aktera, tehnoloških kompanija i inovativnih poslovnih subjekata, sa ciljem jačanja medijskog sektora kroz umrežavanje, regionalnu razmenu i međusektorsku saradnju.

Zainteresovani medijski akteri se mogu prijaviti  do 15. oktobra 2023.

Kroz ovaj poziv biće podržani projekti koji podstiču saradničke pristupe i partnerstva između medijskih organizacija u regionu i šire, protežući se od koprodukcije sadržaja i međusobne diseminacije do praktičnih stvari relevantnih za vođenje medijske organizacije.

Na poziv su dobrodošli predlozi projekata koji, između ostalog, podržavaju umrežavanje i razmenu znanja, informacija, resursa i izvora izveštavanja među medijima.

Pored navedenog, projekti koji pospešuju pokretanje i poboljšanje međusektorske saradnje između medija i aktera iz digitalnog ekosistema u cilju razvoja ili uvođenja novih formata i alata, kao i dalje razvijanje digitalnih i tehnoloških kapaciteta nezavisnih medijskih organizacija mogu biti pogodni za ovaj poziv.

U okviru ovog poziva biće podržano približno 15 projekata. Visina dodeljenog granta je do 25. 000 evra za aktivnosti projekata koji će biti realizovani u periodu do 12 meseci.

Detaljnije informacije i konkursna dokumentacija nalazi se na sledećem linku.

Izvor: dijalog.net