Otvoren poziv za podnošenje projektnih predloga za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata u okviru projekta Kultura za demokratiju

Objavljeno: 30. decembra 2022. godine

Projekat Kultura za demokratiju je prva sveobuhvatna, dugoročna intervencija u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji podržana od strane Vlade Švajcarske. Cilj poziva je da podrži realizaciju kulturnih i umetničkih projekata i aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora tako i za razvoj društva i lokalnih zajednica.

Projekat Kultura za demokratiju se fokusira na nezavisne kulturne aktere na lokalnom nivou u Srbiji imajući u vidu evidentan nedostatak podrške sa kojom se oni suočavaju. Projekat pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje na društvene teme koje su od važnosti za lokalne zajednice. Takođe, Projekat Kultura za demokratiju podstiče saradnju aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni kreirajući na taj način prostor za promociju pluralističkih vrednosti i interkulturalnog dijaloga u Srbiji.

Poziv je otvoren za dostavljanje projektnih predloga koji se fokusiraju na različite oblasti savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva: izvođačke umetnosti, vizuelne umetnosti, književnost, muzika, audiovizuelna umetnost, strip, fotografija, dizajn, kulturna politika i menadžment.

Na poziv mogu da se prijave kulturne i umetničke organizacije, umetnički kolektivi i inicijative, organizacije civilnog društva koje realizuju kulturne i umetničke aktivnosti, iako im ovo nije primarna oblast delovanja, druga pravna lica koja su aktivna u umetnosti i kulturi koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije, van Beograda.

Rok za podnošenje prijava je: 20. januar 2023. godine u 17 časova.

Detaljne informacije o pozivu, instrukcije za apliciranje kao i aplikacioni formulari mogu se preuzeti na Hartefaktovom sajtu, OVDE.

Konkurs je objavljen i u Vodiču kroz potencijalne izvore finansiranja.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više