Otvoren poziv za tematske projekte u oblasti kulturnog nasleđa i kreativnih industrija

Objavljeno: 8. decembra 2023. godine

SHARE fondacija i KotorArt festival pozivaju na konkurs za učešće u projektu iz oblasti kulturnog nasleđa i kulturnih i kreativnih industrija.

Program Inovativna laboratorija u oblasti kulturnog nasleđa Zapadnog Balkana, WBCHIL (Western Balkans Cultural Heritage Innovation Lab), osmišljen  je kako bi poboljšao kapacitete i performanse kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu. Ovo postiže stvaranjem mogućnosti za razvoj novih veština, sticanje profesionalnih iskustava, i sticanje stručnosti među profesionalcima u kulturnim i kreativnim industrijama. Pored toga, ima za cilj da unapredi nivo i kvalitet kulturne produkcije i pristup u okviru domena održivog upravljanja kulturnim nasleđem Zapadnog Balkana.

Projekat sa kojim se konkuriše može obuhvatiti sve faze razvoja, od zamisli u inkubacionoj fazi, preko već pokrenutih inicijativa u njihovoj ranoj fazi, do projekata sa razvijenim proizvodima spremnim za širenje na nova tržišta. Dobrodošle su inicijative koje teže stvaranju novih proizvoda i usluga zasnovanih na integraciji kulturne baštine i kulturnih i kreativnih industrija, a koje se temelje na korišćenju inovativnih metoda za održivu upotrebu kulturnog nasleđa, na principima održivog razvoja, na korišćenju savremenih tehnologija, i koje uzimaju u obzir potencijalne benefite za lokalnu zajednicu, korisnike i publiku.

Poziv je otvoren za organizacije (uključujući institucije kulture, nevladine organizacije, startape, preduzetnike itd.), istraživačke grupe, kreativne profesionalce i druge aktere posvećene istraživanju i stvaranju sinergija između kulturne baštine i kulturnih i kreativnih industrija sa područja Zapadnog Balkana.

Da biste se prijavili, potrebno je da popunite onlajn formular dostupan OVDE  do 31. decembra 2023.

 Onlajn formular potrebno je ispuniti na engleskom jeziku, a pored portfolija i osnovnih informacija o podnosiocu, formular uključuje i kratak opis predloga projekta. Preporučeno je da opis projekta obuhvati sledeće kategorije: naziv projekta; ciljeve; ciljne grupe i korisnije, uz poželjnu analizu njihovih potreba, veličine i raspodele prema polu; kontekst; očekivane rezultate i željeni impakt na kulturnu baštinu i kulturne i kreativne industrije; potencijalnu društvenu i ekonomsku vrednost i inovativnost predloženog projekta; kao i informacije o bilo kakvim partnerstvima ili saradnjama vezanim za predloženi projekat/inicijativu.

ŠTA SE NUDI ODABRANIM PROJEKTIMA I INICIJATIVAMA?

  • Učešće u trodnevnom Samitu kreativnosti u Kotoru poslednje nedelje januara 2024.
  • Učešće u Inkubatoru saradnje – godišnjem mentorskom programu za odabrane projekte i inicijative zasnovane na baštini.
  • Onlajn radionice usredsređene na razvoj menadžmenta i preduzetništva, poslovnih i kreativnih proizvodnih veština, inovativno programiranje, efikasne modele zastupanja i angažovanja zajednice, kreativnu ekonomiju i intelektualna imovinska prava, inovativni pristup programiranju, kao i na teme dizajna proizvoda
  • Učešće u dvodnevnoj studijskoj poseti i događajima za umrežavanje i edukacije koji će se održati u Beogradu tokom maja 2024.
  • Javna prezentacija i/ili realizacija odabranih projekata zasnovanih na baštini u okviru Međunarodnog festivala KotorArt tokom jula i avgusta 2024.