Otvorena vrata- Otvaranje računa kod Uprave za trezor

Beograd, 06. novembar 2018. godine –

U novembru Vam ponovo otvaramo naša vrata i ovoga puta zajedno prolazimo kroz procedure za otvaranje računa kod Uprave za trezor.

Kod Uprave za trezor se vode računi za redovno poslovanje korisnika budžetskih sredstava kao i namenski računi ostalih korisnika kojima se vrši prenos sredstava sa računa za izvršenje budžeta. Otvaranje/promena podataka odnosno ukidanje podračuna korisnika javnih sredstava koji je upisan u evidenciju KJS, vrši se na osnovu naloga i dokumentacije propisane pravilnikom.

Mi smo tu da prođemo zajedno sa vama kroz sve procedure i odgovorimo na sva Vaša pitanja u utorak 13. novembra od 12-14h na dobro poznatoj adresi Kneza Miloša 4.

Prijavite se putem sledećeg linka.