Otvoreni poziv za lokalne inicijative, udruženja, OCD, grupe građana/ki i pojedince/ke

Objavljeno: 28. novembra 2023. godine

Udruženje KROKODIL i Evropski fond za Balkan pozivaju sve zainteresovane građanske i lokalne inicijative, organizacije civilnog društva, grupe građana, udruženja, aktiviste/kinje i pojedince/ke koji aktivno menjaju svoju zajednicu i doprinose razvoju demokratskog i boljeg društva, da se prijave na otvoreni poziv u okviru projekta Prostori Otpora: Program jačanja lokalnih inicijativa.

Jedinstvena platforma biće ponuđena na godinu dana za dvadeset organizacija i/ili aktivista/kinja koji menjaju svoju lokalnu zajednicu da razviju i osnaže svoje kapacitete, kao i da im se obezbedi fizički prostor te tehnička podrška za sastanke, javne događaje, promocije, snimanje radio emisija/podkasta, radionice i druge aktivnosti. U trajanju od godinu dana izabrane organizacije i pojedinci proći će kroz seriju treninga i radionica na kojima će se kroz rad sa mentorima, a na konkretnim primerima, upoznati s različitim uspešnim praksama i sticati praktična znanja i veštine neophodne za rad i realizaciju aktivnosti.

Tematske oblasti obuka podeljene su u četiri segmenta:

  • Organizacijski razvoj i zagovaranje (strateško planiranje, jačanje veština i upoznavanje s alatima koji su ključni za iniciranje promena u zakonima i propisima).
  • Programski kapaciteti (pisanje projekata, dizajn programa, monitoring i evaluacija).
  • Komunikacijske veštine i PR (veština komunikacije s javnošću, komunikacijske strategije, risk PR, storytelling i dr.).
  • Kapaciteti zastupanja i umrežavanja (veštine javnog zastupanja i umrežavanja u procesima koji pomažu u promenama javnih politika).

 

Svi odabrani kandidati dobiće pristup regionalnoj mreži Evropskog fonda za Balkan koja nudi mogućnost umrežavanja sa sličnim organizacijama kao i informacije o grantovima za koje je moguće aplicirati. U oktobru 2024. godine biće odabran jedan, najbolji projekat koji će dobiti i finansijsku podršku (grant u visini od 5000 EUR) od strane Evropskog fonda za Balkan. Za najbolji projekat glasaće upravo izabrane inicijative, organizacije i pojedinci/pojedinke a po jedan glas imaće Udruženje KROKODIL i Evropski fond za Balkan.

CIlj projekta Prostori Otpora jeste da se izabranim organizacijama i/ili pojedincima/pojedinkama pomogne u daljem razvoju i jačanju kapaciteta kako bi se povećalo i osnažilo uključivanje javnosti i građana u procese zagovaranja i donošenje odluka, procese demokratizacije, borbe za ljudska prava, uticaj na kreiranje javnih politika, te promociju kulturne različitosti i regionalne saradnje.

Otvoreni poziv namenjen je svim grupama građana, organizacijama civilnog društva, udruženjima, lokalnim inicijativama koja su nestranačka i neprofitna i pojedincima/kama koji svoje aktivnosti realizuju na teritoriji republike Srbije, a bave se društveno relevantnim temama od značaja za lokalnu i širu zajednicu. Projekat Prostori otpora podržaće najviše 20 uspešnih aplikanata.

Rok za podnošenje prijava je 15. decembar 2023. Rezultati će biti objavljeni do kraja godine.

Uz prijavu potrebno je dostaviti i kratki opis  i predlog projekta.

Prijavite se na otvoreni poziv OVDE. 

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti Udruženju KROKODIL elektronskom poštom na email adresu office@krokodil.rs

Izvor: Krokodil