PAKT: Obuka za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu

Podrinjski antikorupcijski tim (PAKT) poziva aktivne građane Loznice da se prijave za program obuke za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu, koji će se održati 7. i 8 decembra. Prijave se podnose isključivo elektronskom poštom na adresu: office@pakt.org.rs do petka 6. decembra u 14h. Predavač na Programu obuke za LAF biće Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI).

Program obuke koju organizuje Podrinjski antikorupcijski tim ima za cilj da pruži zainteresovanim građanima osnovna znanja i veštine kako bi mogli pratiti realizaciju Lokalnog anti korupcijskog plana, kroz učešće u Lokalnom antikorupcijkom forumu ili samostalno kroz formu građanskog aktivizma i saradnje sa Podrinjskim antikorupcijskim timom.

Naime, Grad Loznica se priprema da raspiše Konkurs za odabir članova Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF), a PAKT programom obuke želi da osnaži i obuči aktivne građane da uzmu učešće na konkursu, a potom i u budućem radu ovog anti korupcijskog tela.

Pozivaju su svi zainteresovani građani da se prijave, a u prijavi je potrebno da navedu svoje ime i prezime, kontakt telefon i motiv zbog koga se prijavljuju na Program obuke.