PAN EVROPSKA nedelja testiranja na HIV i hepatitise

Objavljeno: 20. novembra 2023. godine

Danas počinje deseta Pan Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise pod sloganom „Testiraj, leči, zaštiti“, sa ciljem da poveže institucije, zdravstvene centre, organizacije civilnog društva i donosioce odluka širom Evrope, da zajedno rade na podizanju svesti o HIV-u, da ohrabre ljude da otvoreno govore o važnosti testiranja na HIV, da osnaži osobe u povećanom riziku od HIV-a da zahtevaju od nadležnih državnih institucija veću dostupnost testiranja kako bi ljudi postali svesni svog HIV statusa i tako se smanjio procenat kasnog otkrivanja HIV-a.
Tema ovogodišnje akcije je „Stigma i diskriminacija su prepreke testiranju. Možete pomoći da se to promeni!“, a cilj je, osim povećanja svesti o korisnosti testiranja, i isticanje značaja integrisanog pristupa testiranju (integrisano testiranje na HIV, hepatitis B, hepatitis C i druge polno prenosive infekcije).
Dobit je višetruka po društvenu zajednicu jer podstiče ljude koji su u povećanom riziku ili bi mogli biti u opasnosti od HIV-a da se testiraju, podstiče zdravstvene radnike da ponude testiranje na HIV kao deo rutinske nege u određenim okolnostima i uslovima u skladu sa postojećim evropskim smernicama, kako bi testiranje na HIV preraslo u rutinsku praksu u društvu, stvarajući tako zdravo, bezbedno okruženje za sve građane uz razumevanje, prihvatanje i toleranciju prema osobama koje imaju HIV.
HIV je i dalje tabu tema u Srbiji, čime se iz dana u dan degradira svest i stav, a samim tim i pozicija inficiranih i potencijalno obolelih. To dalje vodi ka sve većem riziku za širenje HIV infekcije. S obzirom na to, kao i na činjenicu da je sve više mladih koji ulaze u rizičan seksualni kontakt, smatramo da bi učešće osobe čije lice je poznato, čiji se glas čuje i poštuje, u ovakvoj akciji značajno pomoglo u podizanju masovne svesti o temi, situaciji i koracima koje je potrebno preduzeti.

Ključne poruke za opštu populaciju:

  • Bolje je saznati svoj HIV/hepatitis status što ranije, jer rano započinjanje lečenja sprečava razvoj zdravstvenih komplikacija, poboljšava kvalitet života, produžuje očekivano trajanje života, a kod infekcije hepatitisom C može dovesti i do izlečenja.
  • Lečenje smanjuje mogućnost prenosa infekcija na neinficirane osobe.
  • Hepatitis B infekcija se može prevenirati vakcinacijom protiv hepatitisa B.
  • Prilikom testiranja na HIV/hepatitis, zdravstveni radnici poštuju etički kodeks koji sačinjavaju: pristanak na testiranje, poverljivost, korektno savetovanje uz saopštavanje rezultata testa i upućivanje na lečenje uz promociju zaštite ljudskih prava osoba koje su inficirane HIV-om i hepatitisom.

 

Zato Savez udruženja pacijenata Srbije i Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, pozivaju sve ljude koji žele da se besplatno testiraju u 24 gradska zavoda na teritoriji Srbije i Studentskoj poliklinici u Beogradu, pri čemu nije potrebna ni zdravstvena knjižica jer se testiranje obavlja anonimno, a kada se na vreme otkrije HIV infekcija, to jeste jednako život – zato što se život osoba koje su HIV pozitivne, a to otkriju na vreme i leče se, jednak je dužini života osoba koje nemaju HIV.