Partnerstvo za otvorenu upravu – Izveštaj o dizajnu za Srbiju 2018-2020.

Proces konsultacija između više različitih zainteresovanih strana znatno se poboljšao u Srbiji i ostvario je bolji odjek u javnosti, uključujući i na lokalnom nivou. Međutim, akcioni plan većinom nastavlja inicijative iz prethodnog plana i uglavnom uz mere koje imaju ograničenu ambiciju.

 

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) jeste globalno partnerstvo koje okuplja reformski usmerene predstavnike državne uprave i lidere iz civilnog društva, kako bi izradili akcione planove koji upravu čine inkluzivnijom, responzivnijom i odgovornijim.

Mehanizam za nezavisno izveštavanje (MNI) prati sve akcione planove kako bi osigurao da vlade poštuju mere na koje su se obavezale. Srbija se pridružila POU 2013. Od tada je sprovela dva akciona plana. Ovaj izveštaj ocenjuje dizajn trećeg akcionog plana Srbije.

Obaveze iz akcionog plana mogu se nadovezivati na postojeće napore, određivati nove korake za završetak tekućih reformi ili pokretati aktivnosti u potpuno novoj oblasti. Mehanizam za nezavisno izveštavanje POU prati sve akcione planove kako bi osigurao da vlade poštuju svoje obaveze. Lideri iz civilnog društva i državne uprave primenjuju evaluacije kako bi razmotrili sopstveni napredak i utvrdili da li su aktivnosti imale uticaja na živote ljudi.

Srbija se pridružila POU 2013. Ovaj izveštaj pokriva izradu i dizajn trećeg akcionog plana Srbije za period 2018-2020. Mehanizam za nezavisno izveštavanje POU je ostvario partnerstvo sa Centrom za evropske politike (CEP) iz Beograda, Srbija, koji je izvršio ovu evaluaciju. Cilj MNI je da pruži informacije za potrebe tekućeg dijaloga o izradi i ispunjavanju budućih obaveza. Za potpuni opis metodologije MNI posetite https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism.

Izveštaj možete preuzeti u prilogu.